Kaffetrakter med 2 termoser
Pris per døgn: 50 for medlemmer. 75 for ikke-medlemmer. Kontakt Erik Skirstad (2023).

Party-høytaler 300 watt.
Blåtann. Oppladbar. Mikrofon kan også lånes ut.
Pris per døgn: 50 kr for medlemmer. 75 for ikke-medlemmer. Kontakt Knut Erling Moksnes (2023).

Grilltønner.
To halve. Eies av Grindvoll vel. Lånes kun ut til medlemmer i Grindvoll vel.
Pris: Gratis for medlemmer i Grindvoll vel.
Kontakt Sigrid Heier (2023) i Grindvoll vel.

Kaffetrakter til utlån. To store termoser.

Privat løypekjøring
Fra 3. januar 2022.
Kontakt løypekjørerne om du ønsker skiløyper eller preparert snø til akebakke, barnebursdag eller lignende. Avklare med berørte grunneiere. Løypekjørerne avklarer om det er tid/kapasitet/forhold er ok. Pris 600 kr per gang inntil 45 til 60 minutter. (Det er samme pris som man f.eks. betaler ved leie av beitepussing.) Økonomiansvarlig må ha kontaktdata/epostadresse for å sende faktura. Eller man kan betale på vipps. Man må være medlem i idrettslaget for å kunne ønske seg denne tjenesten.

Beitepussing
Per vår 2022.
Utføres for kr. 600 kr per time. Faktureres. Det er ikke mva. på tjenesten. Ta kontakt med idrettslaget.

Utebord med benker
Medlemmer kan låne etter avtale. Alle i familien må være medlemmer.