Løypestatus

Skiløypene er nå ganske gode - litt lite snø noen steder, men stort sett bra. Sjekk preppestatus ved å klikke på «Løypestatus» knappen under aktiviteter. God tur. PS: det er al[...]

Ny betalingstjeneste

    GIL var tidligere tilknyttet betalingstjenesten mCASH. Da Sparebank1 inngikk i et samarbeid med flere andre banker om en felles løsning, ble mCASH lagt ned.[...]

Grindvoll ILs nye nettside

GIL har i mange år ønsket å få en nettside. Nå er den endelig ferdig! Vi ønsker å bruke siden til å vise våre medlemmer planlagte aktiviteter og annen type informasjon om blant ann[...]