Lunner Almenning er en bygdealmenning med virksomhetsområder innenfor eiendoms- og arealforvaltning, bruksrettforvaltning, bioenergi, skog- og utmarksforvaltning, herunder jakt, fiske og hytteutleier.
Fra 2023 til 2025 sponser LA oss med 15.000 kr per år.


Historien til dagens bank går tilbake til 4. august 1833, da Ringerikes Sparebank ble etablert som Norges første landssparebank og bank nummer syv i landet.  Grunnleggerne av sparebankene hadde et ønske om å medvirke til en positiv verdiskapning i distriktet den tilhørte.

I 1996 var alle de tre tidligere bankene med på å etablere SpareBank 1-alliansen, som er et bank- og produktsamarbeid. Som medlem i Alliansen, deltar konsernet i et tett samarbeid med andre selvstendige, lokalt forankrede banker. På denne måten blir hensynet til effektiv drift og stordriftsfordeler forenet med fordelene det er å være nær kunder og markedet.
Fra 2022 til 2024 sponser sparebanken oss med 15.000 kr per år.

Besøk Sparebank 1 Ringerike Hadeland


Helt fra starten i 1973 har Hapros virksomhet vært knyttet til produksjon av industriell elektronikk. Hapro er en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk, og er også blant Norges ledende innen yrkeskvalifisering. Et vellykket samspill mellom elektronikkproduksjon og yrkeskvalifisering har bidratt til at Hapro er en av Norges ledende innen yrkeskvalifisering. Hapro Senter for Yrkeskvalifisering er sertifisert etter den europeiske kvalitetssikringsstandarden EQUASS.
Fra 2023 til 2025 sponser Hapro oss med 2.500 kr i året.

Besøk hapro.no

Achantus

Achantus sponser i samarbeid med Strandfamilien aktiviteten Trimpoeng sommeren 2023. Det har en verdi på 11.000 kr.
Vi har et fra år til år et godt ad hoc samarbeid rundt sponsing til forskjellige prosjekter.