Olivia Solhaugen

Grunder og senior rådgiver Åge Strand jr. har brukt mesteparten av sitt liv til å utvikle et dialektisk og relasjonsterapeutisktilbud til barn og ungdom.

«Jeg var så heldig å få vokse opp på Solhaugen barnepsykiatriske behandlingshjem. Jeg opplevde at den atferdsterapeutiske tilnærmingen som ble brukt i miljøet kunne virke avvisende og være skadelig for enkelte av barna. Dette var barn som hadde utviklet en avvikende atferd i et fortvilet forsøk på å løse en vanskelig situasjon. Den avvikende atferden var i realiteten et rop om hjelp! Jeg bestemte meg da for å utvikle en ny miljøterapeutisk tilnærming og metode basert på en teori om, eller tro på at avvikende atferd også kan være et positivt signal om hjelp.

Solhaugen miljøhjem er senere blitt Olivia Solhaugen med nye eiere. De driver med mer enn bare barnevern.

Besøk Olivia Solhaugen her

Sparebank 1 Ringerike Hadeland

Historien til dagens bank går tilbake til 4. august 1833, da Ringerikes Sparebank ble etablert som Norges første landssparebank og bank nummer syv i landet.  Noen år etter ble nabobankene Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner etablert i henholdsvis 1857 og 1862. Grunnleggerne av sparebankene hadde et ønske om å medvirke til en positiv verdiskapning i distriktet den tilhørte.

I 1996 var alle de tre tidligere bankene med på å etablere SpareBank 1-alliansen, som er et bank- og produktsamarbeid.
Som medlem i Alliansen, deltar konsernet i et tett samarbeid med andre selvstendige, lokalt forankrede banker. På denne måten blir hensynet til effektiv drift og stordriftsfordeler forenet med fordelene det er å være nær kunder og markedet.

Besøk Sparebank 1 Ringerike Hadeland

Hapro

Helt fra starten i 1973 har Hapros virksomhet vært knyttet til produksjon av industriell elektronikk. Hapro er en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk, og er også blant Norges ledende innen yrkeskvalifisering.

Et vellykket samspill mellom elektronikkproduksjon og yrkeskvalifisering har bidratt til at Hapro er en av Norges ledende innen yrkeskvalifisering. Hapro Senter for Yrkeskvalifisering er sertifisert etter den europeiske kvalitetssikringsstandarden EQUASS.

Besøk hapro.no