Anlegg

Leder for anlegg er Lars Grina (2021).

Christian Björk har ansvar for diskgolf og banen på Westernsletta. Diskgolfgruppa har egen anleggsgruppa og aktivitetsgruppe. Diskgolfgruppa heter «Grindvoll IL – Hadeland diskgolf».

Andreas Ensrud har ansvaret for gruppa som preparerer og drifter skiløypene. For tiden (2021) brøyter de også parkeringsplassen på Løken.

Morten Øiom i barnehagen har hovendansvaret for å legge skøyteis på Løken skole ved idrettsbygget sammen med Øyvind og Øyvind.
(Vinteren 2020/2021).