Leder for anlegg er Lars S. Persson (2024).

Christian Björk har ansvar for diskgolf og banen på Westernsletta. Diskgolfgruppa har egen anleggsgruppa og aktivitetsgruppe. Diskgolfgruppa heter «Grindvoll IL – Hadeland diskgolf».

Andreas Ensrud har ansvaret for gruppa som preparerer og drifter skiløypene.

Morten Fallingen har hovedansvaret for å legge skøyteis på Løken skole ved idrettsbygget sammen med Kim Skaug. (Vinteren 2023/2024).