Styret for 2022/23

Leder Knut Erling Moksnes
Nestleder, ansvarlig for utleie og idrettslek Line Myra
Regnskapsfører Halvor Ulven
Anleggsansvarlig Lars S. Persson
Styremedlem og ansvarlig for diskgold: Christian Björk
Styremedlem (og ansvarlig for ski) Helle Strand Molund
Styremedlem (ansvarlig for medlemsregister) Eli-Kristin Sjøli

Varamedlemmer er Lars og Mariann.