Styret

Styret for 2019/20 ble gjenvalgt for året 2020/21 på årsmøtet i mars 2020.

Leder Knut Erling Moksnes (Innflytter)
Nestleder (og medlemsansvarlig) Marte Skaug Sæbø (Innflytter)
Kasserer/regnskapssjef Stine Guro Brandstad (Gudbrandsdøl)
Sekretær (og ansvarlig for utleie) Lone Vollheim Arevoll (Innflytter)
Anleggsansvarlig Lars Grina (Grindvolling)
Styremedlem (og ansvarlig trim og ski) Siri Pedersen (Hadelending)
Styremedlem (og kiosksjef) Marianne Grimstad (Hadelending)
*
Varamedlem Henning Berg (Grindvolling)