Styret

Styret for 2020/21 er nytt fra årsmøtet i april 2021.
Vi takker våren 2021 Marte, Stine Guro, Lone og Siri for hederlig innsats!

Leder Knut Erling Moksnes
Nestleder (og medlemsansvarlig) Veronica Stokkvold
Regnskapsfører Halvor Ulven
Sekretær (og ansvarlig for utleie) Line Myra
Anleggsansvarlig Lars Grina
Styremedlem (og ansvarlig for ski) Helle Strand Molund
Styremedlem (ansvarlig for idrettslek for barn og kiosk) Marianne Grimstad

Varamedlem Henning Berg. Han er også vara i Lunner idrettsråd (2021).