Styret

2019/2020

Leder Knut Erling Moksnes (Innflytter)
Nestleder Marte Skaug Sæbø (Innflytter)
Kasserer/regnskapssjef Stine Guro Brandstad (Gudbrandsdøl)
Sekretær Lone Vollheim Arevoll (Innflytter)
Anleggsansvarlig Lars Grina (Grindvolling)
Styremedlem Siri Pedersen (Hadelending)
Styremedlem (og kiosksjef) Marianne Grimstad (Hadelending)