Bli medlem

Send epost til grindvoll.il@gmail.com.

Oppgi navn på alle i familien, fødselsdatoer og en epostadresse.

Priser i 2019 er kr. 200 for enkeltmedlemmer og 300 for familie.