Bli medlem

Send epost til grindvoll.il@gmail.com eller direkte til medlemsansvarlig Marte Skaug martetsb@hotmail.com (nestleder).

Oppgi navn på alle i familien, fødselsdatoer og en epostadresse.

Priser i 2020 er som i 2019:
Kr. 300 for hele familien.
Eller 200 for voksne og 150 for små barn.
Meld gjerne inn hele familien!!

Vent på faktura eller betale rett til  idrettslagets bankkonto 2030.66.50018. Skriv i kommentarfeltet hva det gjelder.