Løypestatus

Skiløypene er nå ganske gode – litt lite snø noen steder, men stort sett bra. Sjekk preppestatus ved å klikke på «Løypestatus» knappen under aktiviteter. God tur. PS: det er alltid mulig å gi et lite bidrag til GIL ved å gå inn på Vipps …

Ny betalingstjeneste

 

 

GIL var tidligere tilknyttet betalingstjenesten mCASH. Da Sparebank1 inngikk i et samarbeid med flere andre banker om en felles løsning, ble mCASH lagt ned. I stedet har vi nå begynt å bruke VIPPS. Det kan se ut til at vi får de samme tjenestene med VIPPS og vi håper at mange benytter seg av denne betalingstjenesten når dere deltar på våre aktiviteter.
Vårt VIPPS nummer er 124379 og vi har lagt inn en mulighet for deg til å donere et beløp til GIL når det måtte passe 🙂