Gressbanen på Westernsletta er i bra stand og kan leies ut.
Det er mulighet til å leie den store banen, den lille banen og/eller parkeringsplassen.

Det ligger et bygg med garderober samlokalisert med kommunens renseanlegg. Dette bygget er lånt ut til fiskeforeningen og fra februar 2021 leid ut til naturly.no. Det kan være muligheter for ytterligere utleie i hus/container på Westernsletta.

Den gamle «kiosken» er for tiden ikke bruk.

Ta kontakt om du/dere er interessert i å leie/bruke området. Leder Knut Erling Moksnes på messenger, mail eller tlf. 99744497.

Området leies dessverre ikke ut til fest for unge mennesker under 25 år uten at voksne/foresatte står ansvarlig.