Westernsletta

Gressbanen på Westernsletta er i bra stand og kan leies ut.
Det er mulighet til å leie den store banen, den lille banen og/eller parkeringsplassen.

Det ligger et bygg med garderober samlokalisert med kommunens renseanlegg. Halve dette bygget ble februar 2021 leid ut til naturly.no. Det kan være muligheter for ytterligere utleie i hus/container på Westernsletta.

Den gamle «kiosken» er for tiden ikke bruk.

Ta kontakt om du/dere er interessert i å leie/bruke området. Leder Knut Erling Moksnes på messenger, mail eller tlf. 99744497.

Området leies dessverre ikke ut til fest for unge mennesker under 25 år uten at voksne/foresatte står ansvarlig.