Klubbhuset og området rundt kan leies av frivillige lag og foreninger samt privatpersoner til visse formål. Vi har f.eks. utleie til barnebursdager, vandreteater og enkelte idrettsgrupper.
Det er eget spinningrom på klubbhuset.

Ta kontakt med utleieansvarlig Erik Skirstad tlf. 900 35 135.

Priser fra oktober 2021 Løken skole:
Medlemmer 250 kr dag/kveld til barnebursdag og lignende.
Ikke-medlemmer privatpersoner 500 kr.
Næringsdrivende 600 kr. (Interne leietakere 400 kr.)
Ved langvarig eller gjentatte leieforhold, kan hyggelig prisløype tilbys.

(Idrettshuset vårt leies dessverre ikke ut som festlokale til unge mennesker under 25 år – unntatt når avtale inngås med voksne/foresattegruppe som står  ansvarlige.)

Vi har et kontorlignende lokaler til utleie.
Kontoret «grupperommet» i 1. etasje ble leid ut til Grimnes bunad fra februar 2021.
«Rektors kontor» og «lærerværelse» i 2. etasje er ledig for utleie.
Vi har 1-2 tomme rom i en kald 3. etasje som er ledig for langtidsutleie til noen som trenger arbeidssted, lager, verksted eller lignende.

Ta kontakt dersom du ønsker å leie; idrettslagets epostadresse grindvoll.il@gmail.com.