Klubbhuset og området rundt kan leies av frivillige lag og foreninger samt privatpersoner til visse formål. Vi har f.eks. utleie til barnebursdager, vandreteater og enkelte idrettsgrupper.
Det er eget spinningrom på klubbhuset.

(Idrettshuset vårt leies dessverre ikke ut som festlokale til unge mennesker under 25 år – unntatt når avtale inngås med voksne/foresattegruppe som står  ansvarlige.)

Vi har 2 kontorlignende lokaler som er leid ut. Kontoret «grupperommet» i 1. etasje ble leid ut til Grimnes bunad fra februar 2021. «Rektors kontor» i 2. etasje er leid ut til Grimnes bunad fra januar 2023.
Vi har 1-2 tomme rom i en kald 3. etasje som er ledig for langtidsutleie til noen som trenger arbeidssted, lager, verksted eller lignende.

Ta kontakt dersom du ønsker å leie. Gjerne til idrettslagets epostadresse grindvoll.il@gmail.com, melding på facebook eller direkte til utleieansvarlig Line Myra tlf/SMS 920 81 692, epost line-myra@hotmail.com eller på messenger.

Priser fra oktober 2021 Løken skole:
Medlemmer 250 kr dag/kveld til barnebursdag og lignende.
Ikke-medlemmer privatpersoner 500 kr.
Næringsdrivende 600 kr. (Interne leietakere 400 kr.)
Ved langvarig eller gjentatte leieforhold, kan hyggelig prisløype tilbys.