Løken

Klubbhuset og området rundt kan leies av frivillige og privatpersoner. Vi har f.eks. utleie til barnebursdager, vandreteater og enkelte treningsdager. Det er eget spinningrom på klubbhuset. Det finnes også et kontor som er ledig for langtidsutleie til noen som trenger arbeidssted. Ta kontakt dersom du ønsker å leie. Gjerne til idrettslagets epostadresse grindvoll.il@gmail.com eller direkte til utleieansvarlig Lone Vollheim Arevoll.

Skøytebane på Løken