Løken

Klubbhuset og området rundt kan leies av frivillige og privatpersoner. Vi har f.eks. utleie til barnebursdager, vandreteater og enkelte treningsdager. Det er eget spinningrom på klubbhuset.

Det finnes også kontorlignende lokaler som er ledig for fast utleie – også til næring. Kontoret «grupperommet» i 1. etasje ble leid ut til Grimnes bunad februar 2021. Det er ytterligere ett kontor i 2. etasje, ett klasserom i 2. etasje og 2-4 tomme rom i 3. etasje som er ledig for langtidsutleie til noen som trenger arbeidssted, lett verksted eller lignende.

Ta kontakt dersom du ønsker å leie. Gjerne til idrettslagets epostadresse grindvoll.il@gmail.com, melding på facebook eller direkte til utleieansvarlig Line Myra tlf/SMS 920 81 692, epost line-myra@hotmail.com eller på messenger.

Priser 2021 Løken skole:
Medlemmer 250 kr dag/kveld.
Ikke-medlemmer privatpersoner 400 kr.
Næringsdrivende 600 kr. (Interne leietakere 400 kr.)
Ved langvarig eller gjentatte leieforhold, kan hyggelig prisløype tilbys.

Skøytebane på Løken