Casper belønningstime etter storefri 3 klasse. Pizza og film