BREVET fra kommunen

Kommunen har bestemt at Løkengutua skal nedskaleres til privat vei fra juni 2024. Det var en del av budsjettet på kommunestyret i desember. Kommunen skal spare antatte årlige kostnader på ca. 50.000 kr. Sannsynligvis har få politikere kjent til akkurat dette punktet i budsjettet.

Kommunen har invitert idrettslaget (og sannsynligvis) oppsittere langs vegen til et møte på rådhuset onsdag 13. mars kl. 18. Vi håper våre medlemmer vil møte frem i stor antall.

Det ble avholdet et lite uformelt møte på kort varsel med stort fremmøte på cafeen i dag søndag 3. mars. Fire personer vil jobbe noe med saken frem til møtet 13. mars.

Link til brevet i sin helhet her.

Så vidt vi kjenner til har kommunestyret ikke fattet et prinsipielt vedtak om hvilke faktorer som skal legges til grunn for utvelgelse av veger til nedskalering.

De som vil granske saken/budsjettet kan følge denne linken:
https://pub.framsikt.net/2024/lunner/bm-2024-%C3%B8k_plan__2024-2027#/budsa/orgstructuremain/4?scrollTo=t-28

I samme budsjett skrives: «Kommunen har overtatt veger på både Harestustranda og Stubbengmoen.» Dette vil gi 550.000 kr i økte kostnader. (De kaller det «kompensasjon økte oppgaver kommunale veger».) Dette er veger på Harestua.  

Hva kan så Løkengutua by på:
Ca. 23 boenheter og hytter. Ca 800 meter kommunal veg.
Barnehage (næring). Musikkstudio.
Idrettshus og idrettsplass med bl.a. fotballøkke, spinning, yoga, treningsstudio, skøytebane, skiløypeparkering og ungdomsdrevet cafe (vinterhalvåret).
Utfartsparkering til kulturstien.
Kommunalt eid parkering (som driftes av barnehagen og idrettslaget i fellesskap).
Nedlagt hoppbakke (hvis tomt kommunen eier).

You may also like...