Årsmøte 2024

Velkommen til årsmøtet tirsdag 12. mars kl. 19.30 på idrettsbygget på Løken.
(Møtet er flyttet fra 13. til 12. mars.)
Det er vanlige årsmøtesaker. Saker meldes leder på idrettslagets epostadresse innen 7 mars.

LINKER til andre relevante dokumenter

REGNSKAP og BALANSE

Forslag til BUDSJETT (ikke tilgjengelig)

ÅRSBERETNING – under arbeid

Epost med informasjon om årsmøtet ble sendt ut 20. februar.
Hjemmeside oppdatert med regnskap og balanse 27.februar.
Satt ny dato til 13. mars på hjemmesiden 1. mars.

You may also like...