Trimpoeng Grindvoll i sommer

Vi lanserte 17. juni 2023 et aktivitetsfremmende, gratis prosjekt: Trimpoeng.

Trimpoeng ligner litt på stolpejakt og litt på turorientering. Postene er avmerket på et kart på din egen telefon. Last ned appen «Trimpoeng» på telefonen, lager deg en bruker – og så er du i gang.

Når du er i nærheten av posten, får du poeng. Du kan besøke postene en gang om dagen.

Sponsor 2023

Tusen, tusen takk til Achantus utvikling ved Åge Strand / Strandfamilien som sponser hele aktiviteten 2023 – unntatt premiene. Sponsingen til Acanthus har en verdi på 11.000 kr.
Achantus er et lokalt eiendomsselskap på Grindvoll.

Hensynsfull ferdsel

Noen av postene ligger i område med beitedyr. Vis hensyn, lukk grinder. Husk å ferdes hensynsfullt etter allemannsretten. Unngå ferdsel over dyrket mark eller gjennom private hager. PS. Det kan tenkes vi må justere turmålene avhengig av tilbakemeldinger fra turgåere eller grunneiere.

Les mer om Trimpoeng her.

You may also like...