Ekstraordinært årsmøte august 2020

Det finnes ildsjeler som ivrer for at det anlegges diskgolfbane (golfbane for sendeplate) i området rundt Westernsletta. Vi har nettopp kontraktsfestet leieavtale med grunneier.

Opprettelse av disksport-gruppe i idrettslaget krever vedtak i årsmøtet. Derfor sendes det i sommer ut innkalling med sakliste og forslag til vedtak på mail til alle betalende medlemmer for 2019/2020. Det vil også bli valg slik at en av to ledige plasser i styret vil bli besatt.

Ekstraordinært årsmøte avholdes på idrettsbygget på Løken og/eller på videomøte tirsdag 18. august 2020 kl 20.00 til 20.20. Det er pga. korona-situasjonen påmelding til møtet innen 10. august. Har du ikke mottatt innkallingen, ta kontakt med idrettslaget.

You may also like...