Grindvoll

Velkommen til Grindvoll

Grindvoll vel

En velforening for bygda med flere faste arrangementer hvert år:

  • 17. mai-arrangement på Skogglimt med musikk, kafé, leker og luftgeværskyting
  • Sommerfest for familien rundt St.Hans-tider med grilling
  • Kulturarrangement for familien på Øvre Vestern med foredrag og kafé (i samarbeid med andre foreninger).
  • Julegrantenning med nissebesøk rundt 1. desember
  • Juletrefest på Skogglimt første søndag i januar (i samarbeid med SU i Grindvoll barnehage)
  • Strikkekafé på Skogglimt annen hver uke.
  • Andre arrangementer kan forekomme.

I tillegg til å skape sosiale treff for bygdefolket, jobber velet for å bedre turmulighetene i nærområdet. En 10 km lang kultursti med informasjonstavler er under utarbeidelse, men også andre stier og rasteplasser ryddes og vedlikeholdes.

Medlemskontingenten på kr 250 pr år er frivillig, men vi oppfordrer alle husstander til å betale. Den går hovedsakelig til å betale for gatelys på Grindvoll.
Betales til konto nr. 2030 66 50042 eller Vipps #94657.

For eventuelle spørsmål ta kontakt på grindvoll.vel@gmail.com.

Vi er på Facebook: Grindvoll vel