Grindvoll

Velkommen til Grindvoll

Grindvoll og Lunner kvinne- og familielag

GRINDVOLL OG LUNNER KVINNE OG FAMILIELAG er medlem av en landsomfattende organisasjon som er partipolitisk uavhengig. Vi har fokus på kvinne og familiepolitikk for eksempel:

 • Fødesituasjonen
 • Barnehager
 • Skolemat
 • Vold og mobbing
 • Husmorvikaren
 • Internasjonalt arbeid
 • Integreringsarbeid og aktiviteter lokalt
 • Og mye mere

Ett varmere samfunn er det vi ønsker også lokalt. Laget vårt har få medlemmer, og vi har plass til flere. Vi jobber med det vi syntes betyr noe, og som også kan være morsomt.

 • Vi driver en kafe på Skogglimt, og etter skoletid fra 1. til 6. klasse en del av året.
 • Bruktbokbua startet vi for 8 år siden, den ligger på Lunner.
 • Bruktbutikk ble startet for ca 2 år siden.
 • Vi kan brukes til det meste fra loddsalg, til å arrangere store fester.

Vi jobber for å beholde vårt flotte forsamlingslokale.

Har du lyst til å kontakte oss så ring Inger Vestby 92644781, eller Anne Enger 91179287.